בעשרים השנה האחרונות איש חינוך ותיק ומנוסה בעבר סגן מנהל בי"ס ומנהל מכללה . כיום משמש כמדריך ארצי במטה משרד החינוך בירושלים . ניסיון רב בהובלת קבוצות ובהדרכה הן בארץ והן בחו"ל .